Isolatie dak en gevels Familie Paalman


Type initiatief: Besparing Ingevoerd door: Status: Gereed
Led-verlichting Bespaard gas: 1500 m3

Tot juni 2013 verbruikten wij circa 7000 kWh stroom per jaar en circa 3500 m3 gas.
De stroom wekken we sinds juni 2013 geheel zelf op met 30 zonnepanelen, we houden momenteel over.
Het gasverbruik is drastisch verminderd door een reeks aan maatregelen.
Een groot deel van deze maatregelen heeft geen geld gekost of was normale vervanging (ketel).
Daarnaast hebben we het dak geïsoleerd, hetgeen een aanzienlijke besparing heeft opgeleverd.
Ons gasverbruik was het afgelopen jaar (zachte winter) krap 900 m3.

Soort locatie:particulier

Laat een reactie achter

  • (Blijft onzichtbaar)

Andere initiatieven met de energievorm Besparing:

LED verlichting familie Mels-ter Harmsel

LED verlichting familie Mels-ter Harmsel

Besparing In uitvoering

Alle lampen die vervangen moeten worden, worden vervangen door LED verlichting.
Renovatie Groot Lochter blok 3300

Renovatie Groot Lochter blok 3300

Besparing Gereed

In Groot Lochter heeft de Woningstichting in 2013 79 woningen gerenoveerd aan de Bachlaan, Verdistraat en Sweelinckstraat.
De woningen zijn voorzien van een nieuw dak met isolatie en voor zover dit nog niet was gebeurd is er isolatieglas geplaatst.
Isolatie de Blokken

Isolatie de Blokken

Besparing Gereed

Woningstichting Hellendoorn is opgericht in 1926. De woningstichting heeft ruim 3.000 woningen in haar bezit in de gemeente Hellendoorn. De woningstichting heeft bezit in Nijverdal, Hellendoorn en de kleine kernen Haarle, Daarle en Daarlerveen.

Woningstichting Hellendoorn is een maatschappelijk ondernemer. Zij is een ondernemende woningcorporatie die haar sociale doelstelling centraal stelt. De belangrijkste taak van de woningstichting blijft het huisvesten van die mensen die zonder de corporatie geen passende huisvesting kunnen vinden. Tot de aandachtsgroepen behoren in het bijzonder gehandicapten, dak- en thuislozen, jongeren, ouderen en mensen met een laag inkomen. Daarnaast vervult de woningstichting een bredere taak: zorgen dat mensen plezierig kunnen wonen in Hellendoorn. De leefbaarheid behouden en vergroten. Dit doet zij niet alleen, maar samen met anderen.

De Blokken & De Blenke
Begin 2004 is het startsein gegeven van het Wijk Ontwikkelings Plan (WOP) de Blokken en De Blenke. Het doel van het WOP is om de kwaliteit van de woningen en de leefbaarheid binnen deze wijken te verbeteren en ook aan te laten sluiten bij de huidige maatstaven. Een van de deelprojecten binnen het WOP is de duurzame renovatie van 268 huurwoningen in De Blokken en 123 huurwoningen in De Blenke.

Woningstichting Hellendoorn heeft de ambitie om bij renovatie van haar woningbestand uitgebreid aandacht te besteden aan de mogelijkheden tot energiebesparing. In totaal zijn er bijna 400 woningen gerenoveerd. Deze woningen hebben een energielabel variërend van F tot en met C. Binnen dit project gaat Woningstichting Hellendoorn dusdanig renoveren dat alle woningen straks een B label krijgen. Dit gaat zij realiseren door diverse energiebesparende maatregelen aan te brengen zoals isolatie, HR++ beglazing en zonneboilers.

Subsidies
Voor zulke grootschalige renovatieprojecten zijn diverse subsidies mogelijk. Om optimaal te profiteren van de beschikbare subsidies heeft Woningstichting Hellendoorn een beroep gedaan op de kennis en ervaring van Subvention. Dankzij de gezamenlijke inzet van Subvention en Woningstichting Hellendoorn is succesvol een beroep gedaan op de volgende subsidieregelingen:

Subsidieregeling duurzame energie & energiebesparing Overijssel
Subsidieregeling Duurzame Warmte
Energie Investerings Aftrek (EIA)
Stimuleringspremie Meer Met Minder

Succesvolle afronding
Inmiddels zijn, ondanks de huidige economische tijd, de woningen gerenoveerd en is het project opgeleverd. De bewoners wonen met grote tevredenheid in hun “nieuwe” woning. Daarnaast heeft Woningstichting Hellendoorn met dit project een schat aan ervaring opgedaan met betrekking grootschalig renoveren. Op dit moment heeft Wst Hellendoorn, mede door deze renovatie, ongeveer het groenste woningbezit van Overijssel.

Andere initiatieven op deze locatie

Zonnepanelen Familie Paalman

Zonnepanelen Familie Paalman

Zon PV(stroom) Gereed

Het plaatsen van 30 zonnepanelen, monokristallijn 260 Wp (Premium L Mono 260 Wp), een zogenaamd indaksysteem met passieve koeling (gepantenteerd systeem), 6 rijen van 5 hoog. Ons volledige gebruik van 7000 kWh wordt daarmee gedekt.

Het plaatsen van zonnepanelen voor het eigen verbruik op een nieuw geïsoleerd dak met een zogenaamd indaksysteem.
Dit indaksysteem is voorzien van passieve luchtkoeling (gepantenteerd systeem van Solar-Fabrik AG in Freiburg).
Daardoor krijg je een hogere opbrengst dan bij een normaal indaksysteem.
Collector voor warm water Familie Paalman

Collector voor warm water Familie Paalman

Zon Boiler(warm water) Gereed

September 2013: Het plaatsen van een Solesta zonneboiler (20 vacuümbuizen met buffervat). Hiermee wordt nog eens circa 500 m3 gas bespaard.
Totale besparing aan gas van a., b. en d. 2500 m3 (van 3500 naar 1000 m3). Besparing in kg CO2 4450 kg en in geld circa € 1.500,– per jaar.

Om nog verder op gas te besparen hebben we ons dak nog voorzien van een zonnecollector.
Deze is van het type Solesta en voorzien van 20 buizen. Het systeem levert zowel warm water voor de douche als warm water voor de verwarming.
Energiebesparing door aanpassing gedrag Familie Paalman

Energiebesparing door aanpassing gedrag Familie Paalman

Bewustwording Gereed

Voordat we in februari begonnen hadden we uitgebreid gekeken welke maatregelen we konden nemen die én geld opleverden én goed waren voor het milieu én ons wooncomfort zouden handhaven of vergroten.
Ons verbruik was 7000 kWh per jaar en 3500 m3 gas (woning voor 4 personen in buitengebied met kleine woning voor mijn ouders, schuren enz.).
Het dak en de gevels waren niet geïsoleerd en nog voorzien van asbest golfplaten. We hebben gebruik gemaakt van de premieregeling voor isolatie van de provincie en de rijkssubsidie voor zonnepanelen.

Tot juni 2013 verbruikten wij circa 7000 kWh stroom per jaar en circa 3500 m3 gas.
De stroom wekken we sinds juni 2013 geheel zelf op met 30 zonnepanelen, we houden momenteel over.
Ons gasverbruik was het afgelopen jaar (zachte winter) krap 900 m3.
Het gasverbruik is drastisch verminderd door een reeks aan maatregelen, waaronder isolatie, het aanschaffen van een qcooker en een zonneboiler.
Een ander deel van de door ons uitgevoerde maatregelen heeft echter geen of nauwelijks geld gekost of was normale vervanging (ketel).
Naast isolatie hebben we dit bereikt door een bewust stookgedrag, het vrijmaken van de radiatoren, het verwisselen van een aantal radiatoren, het beter afstellen van de radiatoren, het uitzetten van de verwarming in de zomer enz.

Jouw duurzame initiatief aanmelden

Je kunt hier je initiatief aanmelden of je kunt je als partner aanmelden. En als je gewoon geïnteresseerd bent, kunt je je hier aanmelden als volger.

Aanmelden