Aanmeldenvan je eigen initiatief

Tip: Maak radiatoren schoon!

Gebruiker: Wilma Paalman


Initiatieven ingevoerd door Wilma Paalman

Luchtwarmtepomp kantoor ReggeStroom

Luchtwarmtepomp kantoor ReggeStroom

Warmtepomp Gereed

Het kantoor van ReggeStroom is in mei 2012 in gebruik genomen. Het uitgangspunt was toen zo min mogelijk gas. We hebben alleen gas voor een boiler, omdat deze al aanwezig was in het pand. In het pand was geen centrale verwarming meer aanwezig. De verwarming wordt nu geregeld met een luchtwarmtepomp die op het platte dak staat. In de praktijk blijkt dat dit systeem bij een zachte winter geen problemen oplevert (2013-2014). In de winter van 2012-2013 werd het soms slecht warm en bleek ook de capaciteit van de pomp te klein te zijn. Dit werd veroorzaakt door de grote verschillen in temperatuur. Momenteel zijn er nieuwere luchtwarmtepompen verkrijgbaar die dit probleem niet veroorzaken. ReggeStroom is momenteel de verschillende opties aan het bekijken en de huidige installatie zal dan ofwel worden vervangen, ofwel aangevuld.
Werkgroep: Anders omgaan met ons voedsel

Werkgroep: Anders omgaan met ons voedsel

Voeding Idee

Vanuit de coöperatie voor duurzame energie willen we graag polsen of er mensen zijn die belangstelling hebben om te participeren in een werkgroep over voeding en voedsel. Uit de laatste cijfers blijkt dat er het afgelopen jaar weer meer voedsel is weggegooid, terwijl het jaar daarvoor juist minder voedsel was weggegooid. Wie heeft er ideeën hoe we meer mensen bewust kunnen maken om geen voedsel weg te gooien, bewuster in te kopen, voedsel uit het seizoen te kopen en het bevorderen van eten van meer streekproducten. Maar wellicht ook het ondersteunen van de voedselbank door te kijken hoe we het teveel daar op een goede manier kunnen bezorgen of het gezamenlijk opzetten van een grotere moestuin (dus niet aparte volkstuintjes per persoon/gezin) om voor een grotere groep eigen voedsel te verbouwen.
Wie heeft belangstelling voor het delen van een auto, aanhanger enz.?

Wie heeft belangstelling voor het delen van een auto, aanhanger enz.?

Mobiliteit Idee

ReggeStroom is op zoek naar mensen die ervaring hebben met het delen van een auto, anders dan met familie of buren. Er zijn een aantal initiatieven die auto's delen, bijvoorbeeld MyWheels, Snapcarr en Greenweels. Op het overzicht per gemeente staan 2 mensen uit Hellendoorn vermeld. Maar wellicht zijn er mensen die in een andere gemeente hier ervaring mee hebben opgedaan. Wellicht zijn er ook mensen in onze gemeente die dit wel zouden willen, maar meer informatie willen of willen kijken of we dit lokaal kunnen regelen.
Zonnig De Twijn

Zonnig De Twijn

Wind In uitvoering

Op het nieuwe gebouw van De Twijn zijn 140 zonnepanelen neergelegd op het platte dak. In De Twijn vinden de PC-school Talentrijk, de Openbare School De Peppel en de Stichting Kinderopvang West-Twente vanaf januari 2015 onderdak.
Plaatsing zonnepanelen Groot Lochter blok 3300

Plaatsing zonnepanelen Groot Lochter blok 3300

Zon PV(stroom) Gereed

Gelijktijdig met de renovatie van hun woning aan de Bachlaan, Verdistraat en Sweelinckstraat konden huurders kiezen of men tegen een huurverhoging van € 27,-- voor een zuiddak en € 22,50 voor een oost-westdak 12 zonnepanelen op het dak geplaatst wilde hebben. Door een persoonlijke aanpak en informatie van ReggeStroom (uitvoerder van het project voor zonnepanelen) deden uiteindelijk 56 van de 79 woningen mee, ofwel iets meer dan 70 % (landelijk ligt de deelname aan dit soort projecten vaak op 20-30 %).
Renovatie Groot Lochter blok 3300

Renovatie Groot Lochter blok 3300

Besparing Gereed

In Groot Lochter heeft de Woningstichting in 2013 79 woningen gerenoveerd aan de Bachlaan, Verdistraat en Sweelinckstraat. De woningen zijn voorzien van een nieuw dak met isolatie en voor zover dit nog niet was gebeurd is er isolatieglas geplaatst.
Houtkachel het Ravijn

Houtkachel het Ravijn

Biomassa Gereed

Duurzaamheid krijgt op innovatieve wijze gestalte in Het Ravijn. “We zochten naar een energie-installatie op biodiesel, maar we kwamen uit bij houtverbranding. Het advies van DWA was op dat punt ook glashelder. Voorlopig starten we met houtpellets, korrels van geperst hout met een hoog verbrandingsrendement en minimale verbrandingsresten. Hellendoorn-Nijverdal is een bosrijke en groene gemeente met veel houtafval. We zijn van plan in de toekomst dat houtafval te gaan gebruiken.”
Waterkracht uit de Regge

Waterkracht uit de Regge

Water Idee

ReggeStroom voert samen met Eelerwoude een haalbaarheidsonderzoek uit naar het opwekken van energie uit de Regge. Onderzocht worden een 3-tal varianten, bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie, stromende Regge en bij de Overwaterstuw.
Isolatie de Blokken

Isolatie de Blokken

Besparing Gereed

Woningstichting Hellendoorn is opgericht in 1926. De woningstichting heeft ruim 3.000 woningen in haar bezit in de gemeente Hellendoorn. De woningstichting heeft bezit in Nijverdal, Hellendoorn en de kleine kernen Haarle, Daarle en Daarlerveen. Woningstichting Hellendoorn is een maatschappelijk ondernemer. Zij is een ondernemende woningcorporatie die haar sociale doelstelling centraal stelt. De belangrijkste taak van de woningstichting blijft het huisvesten van die mensen die zonder de corporatie geen passende huisvesting kunnen vinden. Tot de aandachtsgroepen behoren in het bijzonder gehandicapten, dak- en thuislozen, jongeren, ouderen en mensen met een laag inkomen. Daarnaast vervult de woningstichting een bredere taak: zorgen dat mensen plezierig kunnen wonen in Hellendoorn. De leefbaarheid behouden en vergroten. Dit doet zij niet alleen, maar samen met anderen. De Blokken & De Blenke Begin 2004 is het startsein gegeven van het Wijk Ontwikkelings Plan (WOP) de Blokken en De Blenke. Het doel van het WOP is om de kwaliteit van de woningen en de leefbaarheid binnen deze wijken te verbeteren en ook aan te laten sluiten bij de huidige maatstaven. Een van de deelprojecten binnen het WOP is de duurzame renovatie van 268 huurwoningen in De Blokken en 123 huurwoningen in De Blenke. Woningstichting Hellendoorn heeft de ambitie om bij renovatie van haar woningbestand uitgebreid aandacht te besteden aan de mogelijkheden tot energiebesparing. In totaal zijn er bijna 400 woningen gerenoveerd. Deze woningen hebben een energielabel variërend van F tot en met C. Binnen dit project gaat Woningstichting Hellendoorn dusdanig renoveren dat alle woningen straks een B label krijgen. Dit gaat zij realiseren door diverse energiebesparende maatregelen aan te brengen zoals isolatie, HR++ beglazing en zonneboilers. Subsidies Voor zulke grootschalige renovatieprojecten zijn diverse subsidies mogelijk. Om optimaal te profiteren van de beschikbare subsidies heeft Woningstichting Hellendoorn een beroep gedaan op de kennis en ervaring van Subvention. Dankzij de gezamenlijke inzet van Subvention en Woningstichting Hellendoorn is succesvol een beroep gedaan op de volgende subsidieregelingen: Subsidieregeling duurzame energie & energiebesparing Overijssel Subsidieregeling Duurzame Warmte Energie Investerings Aftrek (EIA) Stimuleringspremie Meer Met Minder Succesvolle afronding Inmiddels zijn, ondanks de huidige economische tijd, de woningen gerenoveerd en is het project opgeleverd. De bewoners wonen met grote tevredenheid in hun “nieuwe” woning. Daarnaast heeft Woningstichting Hellendoorn met dit project een schat aan ervaring opgedaan met betrekking grootschalig renoveren. Op dit moment heeft Wst Hellendoorn, mede door deze renovatie, ongeveer het groenste woningbezit van Overijssel.
Duurzaam Wind in de Zeilen

Duurzaam Wind in de Zeilen

Wind Gereed

Met het project Duurzaam wind in de zeilen wekken we met een 2-tal generatoren ​
​35.000 tot 60.000 kWh stroom op. Deze stroom wordt voorlopig nog alleen geleverd aan de molen zelf en aan het naastgelegen bedrijf Kamphuis Fietsen.
Door dit project werken we aan het duurzaam behoud van cultureel ​erfgoed, het verbeteren van de exploitatie van het bedrijf van Molenaar Jan van de Beld en realiseren we een voorbeeldproject op het gebied van duurzame, lokale energie.

ReggeStroom heeft met het project Duurzaam Wind in de Zeilen haar eerste kleinschalige productielocatie voor duurzame energie in de gemeente Hellendoorn gerealiseerd. Er zijn met steun van de Leader-subsidieregeling van Europa, de provincie Overijssel, de gemeente Hellendoorn, de Stichting Doen en diverse particulieren en bedrijven die bijdragen hebben geleverd via crowdfunding of in natura in de molen in juni 2014 twee generatoren geplaatst.