Gebruiker: W.M.H. Paalman-Vloedgraven


Initiatieven ingevoerd door W.M.H. Paalman-Vloedgraven

Isolatie dak en gevels Familie Paalman

Isolatie dak en gevels Familie Paalman

Besparing Gereed

Juni 2013: Isolatie dak en gevels was de tweede stap, Dit leverde een besparing op van nog eens circa 1000 m3 ofwel vermindering van 1780 kg CO2 per jaar en in geld circa € 600,– per jaar.

Tot juni 2013 verbruikten wij circa 7000 kWh stroom per jaar en circa 3500 m3 gas. De stroom wekken we sinds juni 2013 geheel zelf op met 30 zonnepanelen, we houden momenteel over. Het gasverbruik is drastisch verminderd door een reeks aan maatregelen. Een groot deel van deze maatregelen heeft geen geld gekost of was normale vervanging (ketel). Daarnaast hebben we het dak geïsoleerd, hetgeen een aanzienlijke besparing heeft opgeleverd. Ons gasverbruik was het afgelopen jaar (zachte winter) krap 900 m3.
Zonnepanelen Familie Paalman

Zonnepanelen Familie Paalman

Zon PV(stroom) Gereed

Het plaatsen van 30 zonnepanelen, monokristallijn 260 Wp (Premium L Mono 260 Wp), een zogenaamd indaksysteem met passieve koeling (gepantenteerd systeem), 6 rijen van 5 hoog. Ons volledige gebruik van 7000 kWh wordt daarmee gedekt.

Het plaatsen van zonnepanelen voor het eigen verbruik op een nieuw geïsoleerd dak met een zogenaamd indaksysteem. Dit indaksysteem is voorzien van passieve luchtkoeling (gepantenteerd systeem van Solar-Fabrik AG in Freiburg). Daardoor krijg je een hogere opbrengst dan bij een normaal indaksysteem.
Collector voor warm water Familie Paalman

Collector voor warm water Familie Paalman

Zon Boiler(warm water) Gereed

September 2013: Het plaatsen van een Solesta zonneboiler (20 vacuümbuizen met buffervat). Hiermee wordt nog eens circa 500 m3 gas bespaard.
Totale besparing aan gas van a., b. en d. 2500 m3 (van 3500 naar 1000 m3). Besparing in kg CO2 4450 kg en in geld circa € 1.500,– per jaar.

Om nog verder op gas te besparen hebben we ons dak nog voorzien van een zonnecollector. Deze is van het type Solesta en voorzien van 20 buizen. Het systeem levert zowel warm water voor de douche als warm water voor de verwarming.
Energiebesparing door aanpassing gedrag Familie Paalman

Energiebesparing door aanpassing gedrag Familie Paalman

Bewustwording Gereed

Voordat we in februari begonnen hadden we uitgebreid gekeken welke maatregelen we konden nemen die én geld opleverden én goed waren voor het milieu én ons wooncomfort zouden handhaven of vergroten.
Ons verbruik was 7000 kWh per jaar en 3500 m3 gas (woning voor 4 personen in buitengebied met kleine woning voor mijn ouders, schuren enz.).
Het dak en de gevels waren niet geïsoleerd en nog voorzien van asbest golfplaten. We hebben gebruik gemaakt van de premieregeling voor isolatie van de provincie en de rijkssubsidie voor zonnepanelen.

Tot juni 2013 verbruikten wij circa 7000 kWh stroom per jaar en circa 3500 m3 gas. De stroom wekken we sinds juni 2013 geheel zelf op met 30 zonnepanelen, we houden momenteel over. Ons gasverbruik was het afgelopen jaar (zachte winter) krap 900 m3. Het gasverbruik is drastisch verminderd door een reeks aan maatregelen, waaronder isolatie, het aanschaffen van een qcooker en een zonneboiler. Een ander deel van de door ons uitgevoerde maatregelen heeft echter geen of nauwelijks geld gekost of was normale vervanging (ketel). Naast isolatie hebben we dit bereikt door een bewust stookgedrag, het vrijmaken van de radiatoren, het verwisselen van een aantal radiatoren, het beter afstellen van de radiatoren, het uitzetten van de verwarming in de zomer enz.